MUSILOVÁ, Jana. Signaling Pathway For Butanol Production In Clostridium Beijerinckii Nrrl B-598. In: Proceedings of the 25st Conference STUDENT EEICT 2019 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019, s. 187-190 [cit. 2021-6-22]. ISBN 978-80-214-5735-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/186649
Uložit do Citace PRO