KLVAČ, Ondřej. Ex-Situ Xrd Characterization Of Electrodes For Electrochemical Power Sources. In: Proceedings of the 25st Conference STUDENT EEICT 2019 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019, s. 343-346 [cit. 2021-6-12]. ISBN 978-80-214-5735-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/186688
Uložit do Citace PRO