KIAC, Martin. Utilization Of Modern Image Processing Methods In Control Of Laboratory Processes. In: Proceedings of the 25st Conference STUDENT EEICT 2019 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019, s. 427-430 [cit. 2021-11-27]. ISBN 978-80-214-5735-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/186710
Uložit do Citace PRO