BENESL, Tomas. Packml And Its Integration Into Abb Robot Studio For Holonic Manufacturing System Testing. In: Proceedings of the 25st Conference STUDENT EEICT 2019 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019, s. 546-550 [cit. 2023-01-31]. ISBN 978-80-214-5735-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/186732

Uložit do Citace PRO