SLÁDOK, Ondřej. Pseudo-Differential High-Order Frequency Filter. In: Proceedings of the 25st Conference STUDENT EEICT 2019 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019, s. 764-768 [cit. 2021-01-26]. ISBN 978-80-214-5735-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/186775
Uložit do Citace PRO