GABLECH, Imrich, Jan BRODSKÝ, Jan PEKÁREK a Pavel NEUŽIL. Infinite selectivity of wet SiO2 etching in respect to Al. Micromachines [online]. MDPI, 2020, 11(4), 365-371 [cit. 2021-11-27]. ISSN 2072-666X. Dostupné z: doi:10.3390/mi11040365
Uložit do Citace PRO