HAGARA, M. a P. KUBINEC. About Edge Detection in Digital Images. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(4), 919-929 [cit. 2021-11-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.0919
Uložit do Citace PRO