DZIEKONSKI, A. a M. MROZOWSKI. Single and Dual-GPU Generalized Sparse Eigenvalue Solvers for Finding a Few Low-Order Resonances of a Microwave Cavity Using the Finite-Element Method. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(4), 930-936 [cit. 2022-06-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.0930

Uložit do Citace PRO