PINHO, P. a N. CARVALHO. Evaluation of Planar Elliptical Antenna Array with Inner Counter-elliptical Slot. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(4), 937-941 [cit. 2021-11-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.0937

Uložit do Citace PRO