THUY, H. T. a S. D. SUN. Direct Demodulation of Optical BPSK/QPSK Signals without Digital Signal Processing. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(4), 942-947 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.0942

Uložit do Citace PRO