BANERJEE, A., K. PATRA, S. CHATTERJEE, B. GUPTA a A. K. BANDYOPADHYAY. Theoretical Investigations on the Resonance Characteristics of CPW-Fed Miniaturized Strip Monopole Antennas. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(4), 948-955 [cit. 2021-11-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.0948
Uložit do Citace PRO