ZHANG, Z. L., K. WEI, J. XIE, J. Y. LI a L. WANG. The MIMO Antenna Array with Mutual Coupling Reduction and Cross-polarization Suppression by Defected Ground Structures. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(4), 969-975 [cit. 2022-06-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.0969

Uložit do Citace PRO