FRITZ-ANDRADE, E., H. JARDON-AGUILAR a J. A. TIRADO-MENDEZ. Mutual Coupling Reduction of Two 2x1 Triangular-Patch Antenna Array Using a Single Neutralization Line for MIMO Applications. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(4), 976-982 [cit. 2022-06-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.0976

Uložit do Citace PRO