AZARM, B., J. NOURINIA, Ch GHOBADI, M. MAJIDZADEH a N. HATAMI. A Compact WiMAX Band-Notched UWB MIMO Antenna with High Isolation. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(4), 983-989 [cit. 2021-6-25]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.0983
Uložit do Citace PRO