UNALDI, S., N. B. TESNELI a S. CIMEN. A Novel Miniaturized Polarization Independent Frequency Selective Surface with UWB Response. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(4), 1012-1017 [cit. 2022-06-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.1012

Uložit do Citace PRO