KUMAR, M., S. K. PARUI a S. DAS. Design of Miniaturized Dual-Band Wilkinson Power Divider Using Dual and Cascade Pi-Shaped Transmission Lines. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(4), 1056-1063 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.1056

Uložit do Citace PRO