MEKA, K., A. V. GIRIDHAR a D. V. S. S. SIVA SARMA. PD Source Location Utilizing Acoustic TDOA Signals in Power Transformer by Fuzzy Adaptive Particle Swarm Optimization. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(4), 1119-1127 [cit. 2022-06-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.1119

Uložit do Citace PRO