LI, Hailin, Jialing LIU, Jie SUN, Aihua CAO, Can JIN a Jianjiang ZHOU. Robust Hybrid Algorithm of PSO and SOCP for Grating Lobe Suppression and against Array Manifold Mismatch. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(4), 1128-1137 [cit. 2022-06-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.1128

Uložit do Citace PRO