LI, T., Z. TANG, J. WEI, Z. ZHOU a B. WANG. An Unambiguous Tracking Technique for Cosine-Phased BOC Signals with Low Complexity. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(4), 1191-1198 [cit. 2022-06-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2018.1191

Uložit do Citace PRO