VALOVÝ, Přemysl. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18682. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Jan Mléčka.
Uložit do Citace PRO