STRUČOVSKÝ, Aleš. Podpora rozvoje energetických zdrojů pro komunální výstavbu [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18689. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Tomáš Bartošík.

Uložit do Citace PRO