KAŠPAR, Michal. Podnikatelský záměr: Založení fitness centra M-Gym, s.r.o [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18690. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Zdeňka Konečná.

Uložit do Citace PRO