WEI, Z., X. LI, B. WANG, W. WANG a Q. LIU. An Efficient Super-Resolution DOA Estimator Based on Grid Learning. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2019, 28(4), 785-792 [cit. 2021-6-25]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2019.0785
Uložit do Citace PRO