ZOU, L., X. T. WANG, W. WANG a W. Y. DU. Ku-Band High Performance Monopulse Microstrip Array Antenna Based on Waveguide Coupling Slot Array Feeding Network. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020, 29(1), 59-66 [cit. 2021-6-21]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2020.0059
Uložit do Citace PRO