ZHAO, W. P., J. LI, J. ZHAO, D. ZHAO, J. LU a X. WANG. XGB Model: Research on Evaporation Duct Height Prediction Based on XGBoost Algorithm. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020, 29(1), 81-93 [cit. 2021-5-6]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2020.0081
Uložit do Citace PRO