LI, H.P, I. HUSSAIN, Y. WANG a Q. S. CAO. Smart-Mesh Strategy in DGTD Method for Partially Filled Cavity with Uncertain Interface Parameters. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020, 29(1), 101-108 [cit. 2021-5-17]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2020.0101
Uložit do Citace PRO