DAUTOVIC, S., N. SAMARDZIC a A. JUHAS. Takacs Model of Hysteresis in Mathematical Modeling of Memristors. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020, 29(1), 147-158 [cit. 2021-5-9]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2020.0147
Uložit do Citace PRO