PAN, X. Y., Q. P. XIE, J. Y. CHEN a S. P. XIAO. Two-Dimensional Underdetermined DOA Estimation of Quasi-Stationary Signals using Parallel Nested Array. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020, 29(1), 197-205 [cit. 2021-6-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2020.0197
Uložit do Citace PRO