ZYKA, K. DAB+ Network Implementation in the Czech Republic and Impact of the Audio Coding on Subjective Perception of Sound Quality. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020, 29(1), 235-242 [cit. 2021-5-6]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2020.0235
Uložit do Citace PRO