HAUGEN, Kjetil K. Measuring uncertainty of outcome: An analytic approach. Mathematics for Applications [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2019, 8(1), 17-25 [cit. 2023-01-31]. ISSN 1805-3629. Dostupné z: doi:10.13164/ma.2019.02

Uložit do Citace PRO