PEDONE, Massimiliano, Silvia CAROSIO, Giancarlo RUOCCO a Zaccaria DEL PRETE. Analysis of high frame-rate movies by variational methods. Mathematics for Applications [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2019, 8(1), 59-77 [cit. 2023-01-31]. ISSN 1805-3629. Dostupné z: doi:10.13164/ma.2019.05

Uložit do Citace PRO