PFALTZ, John L. Two network transformations. Mathematics for Applications [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2019, 8(1), 79-96 [cit. 2023-01-31]. ISSN 1805-3629. Dostupné z: doi:10.13164/ma.2019.06

Uložit do Citace PRO