MÁLEK, Ivan. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18698. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Jiří Marek.

Uložit do Citace PRO