PÍSAŘOVIC, Antonín. Výpočet charakteristických veličin při zemním spojení v síti vn [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18699. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Petr Toman.

Uložit do Citace PRO