KOMÁRKOVÁ, Tereza, Jaromír LÁNÍK a Ondřej ANTON. Quality Control of the Anchoring of Steel Bridge Barriers by Non-Destructive Testing. Design for Transport Safety [online]. MDPI, 2020, 6(1), 1-9 [cit. 2021-11-27]. ISSN 2313-576X. Dostupné z: doi:10.3390/safety6010002
Uložit do Citace PRO