MIVALT, Filip. Software Framework For A Development Of Equivalent-Circuit Model. In: Proceedings of the 23st Conference STUDENT EEICT 2017 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017, s. 74-76 [cit. 2021-04-12]. ISBN 978-80-214-5496-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187041
Uložit do Citace PRO