VELASQUEZ, Juan. Second Order Differential Equations With Complex Coefficients. In: Proceedings of the 23st Conference STUDENT EEICT 2017 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017, s. 77-79 [cit. 2021-04-12]. ISBN 978-80-214-5496-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187042
Uložit do Citace PRO