HOLINKA, David. Test Equipment For Set-Up Animation Light Function. In: Proceedings of the 23st Conference STUDENT EEICT 2017 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017, s. 96-98 [cit. 2021-04-13]. ISBN 978-80-214-5496-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187048
Uložit do Citace PRO