BĚLEHRÁDEK, Stanislav. Silicocell: A Novel Tool For Tumor And Cell Growth Simulation. In: Proceedings of the 23st Conference STUDENT EEICT 2017 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017, s. 143-145 [cit. 2021-11-29]. ISBN 978-80-214-5496-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187063
Uložit do Citace PRO