PTÁČEK, Zdeněk. Design And Realisation Of The Wireless Communication Network. In: Proceedings of the 23st Conference STUDENT EEICT 2017 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017, s. 215-217 [cit. 2022-06-27]. ISBN 978-80-214-5496-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187086

Uložit do Citace PRO