FOLPRECHT, Martin. Switch Mode Power Supplies. In: Proceedings of the 23st Conference STUDENT EEICT 2017 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017, s. 276-278 [cit. 2023-01-31]. ISBN 978-80-214-5496-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187106

Uložit do Citace PRO