CUCKA, Milan a Pavol SALIK. Simulation And Measurement Of Mach-Zehnder Interferometer. In: Proceedings of the 23st Conference STUDENT EEICT 2017 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017, s. 385-389 [cit. 2021-6-12]. ISBN 978-80-214-5496-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187131
Uložit do Citace PRO