SMÉKAL, David a Petr BLAŽEK. High-Speed Anomaly Detection System Using Entropy Calculation On Fpga. In: Proceedings of the 23st Conference STUDENT EEICT 2017 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017, s. 415-419 [cit. 2021-6-25]. ISBN 978-80-214-5496-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187137
Uložit do Citace PRO