GLOS, Jan. Thermal Model Of A Room In Matlab Simulink And Simscape. In: Proceedings of the 23st Conference STUDENT EEICT 2017 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017, s. 421-425 [cit. 2021-6-22]. ISBN 978-80-214-5496-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187138
Uložit do Citace PRO