KOZOVSKÝ, Matúš. Freertos Implementation For HIL Simulation Usingaurix Multicore. In: Proceedings of the 23st Conference STUDENT EEICT 2017 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017, s. 471-474 [cit. 2020-12-04]. ISBN 978-80-214-5496-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187148
Uložit do Citace PRO