MUCHA, Ján. Identification Of Parkinson’S Disease Using Acousticanalysis Of Poem Recitation. In: Proceedings of the 23st Conference STUDENT EEICT 2017 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017, s. 619-623 [cit. 2022-01-20]. ISBN 978-80-214-5496-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187177

Uložit do Citace PRO