HORŇÁK, Michal. Rozšíření nástroje ANaConDa pro dynamickou analýzu paralelních programů [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187210. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Tomáš Vojnar.

Uložit do Citace PRO