BENEŠ, Martin. Counting People Using a PIR Sensor [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187218. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Drahanský.
Uložit do Citace PRO