MÍŠOVÁ, Miroslava. Demonstrační program pro předmět IZU [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187226. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce František Zbořil.
Uložit do Citace PRO