KOTAS, Jan. Modulární systém pro hlášení a správu problémů v obci [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187228. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Lukáš Semerád.
Uložit do Citace PRO